Belangrijke informatie

Belangrijke informatie aangaande de relatie tussen Stroeve Lemberger en haar klanten vindt u hier

 

Optimale flexibiliteit in het beheer van uw portefeuille

Wij staan voor persoonlijke aandacht en eigenaarschap van de cliëntrelatie bij onze beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Onze adviseurs bedienen een beperkt aantal cliënten die zij alle aandacht schenken die nodig is met maatwerk en optimale flexibiliteit in het beheer van de portefeuille.

Finner.nl heeft Stroeve Lemberger beoordeeld op 25 onderdelen en 80 criteria op het gebied van organisatie, kostenbeleid, beleggingsbeleid en risicobeleid. Ze belonen ons met 5 sterren.

Lees verder

KiFiD is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij KiFiD kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening.

Lees verder

Per 1 november 2007 is er nieuwe Europese regelgeving in werking getreden uit hoofde van de MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive).

Lees verder

Indien u gaat beleggen met Stroeve Lemberger zijn daar kosten aan verbonden. Onderstaand treft u een inschatting aan van de jaarlijkse kosten van een beleggingsportefeuille. Daarbij maken wij een onderscheid per risicoprofiel.

Lees verder

Ons beleid ter voorkoming van belangenconflicten is vastgesteld op de huidige wijze van dienstverlening en vergunning, te weten vermogensadvies en vermogensbeheer. Beleid betreffende belangenconflicten.

Lees verder

Ons beleid van orderuitvoering heeft als doelstelling dat het best mogelijke resultaat wordt gehaald voor onze cliënten, waarbij de volgende aspecten in meer of mindere mate van belang kunnen zijn

Lees verder

Stroeve Lemberger conformeert zich aan de Wet Beloningsbeleid Financiële Instellingen (WBFO). Stroeve Lemberger hanteert een beheerst beloningsbeleid voor het gehele personeel dat voornamelijk bestaat uit vaste componenten.

Lees verder
Fundshare

In de financiële sector is steeds meer complexe wet- en regelgeving van toepassing. Deze verantwoordelijkheid kost veel tijd en geld. Tegelijk focust de eindbelegger steeds meer op de kosten. Voor dit ‘spanningsveld’ heeft FundShare Fund Management verschillende oplossingen.

Kwartaalberichten
Duurzaam beleggen bij Stroeve Lemberger

Stroeve Lemberger geeft haar cliënten inmiddels alweer een aantal jaren de mogelijkheid te kiezen voor duurzaamheid met een duurzame beleggingsportefeuille.

Lees verder

Stroeve Lemberger is in het bezit van de vereiste Wft-vergunning en als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Wij onderschrijven het uitgangspunt van het Dutch Securities Institute (DSI)

Lees verder
Wereldouders

Stroeve Lemberger voelt een sterke verbondenheid met WereldOuders. Natuurlijk ondersteunen wij als bedrijf van harte het doel om kansarme kinderen een toekomst te bieden en de wijze waarop WereldOuders daar invulling aan geeft.

Lees verder
Vacatures

De combinatie van een grote vakkennis, ervaring en focus op beleggingsdienstverlening, zorgt voor een gezonde groei van ons cliëntenbestand. Een toenemend aantal ondernemers, particuliere beleggers en charitatieve, stichtingen laten het vermogen beheren

Lees verder

Vastrentend, dat wil zeggen een portefeuille die geheel is opgebouwd uit obligaties en liquiditeiten. Vermogensbeheerder vertaalt uw cliëntprofiel in een praktisch risicoprofiel waarbij maximaal 10%

Lees verder
Naamloos document

Disney+ werft minder abonnees dan verwacht

Moeten Techbedrijven opgesplitst worden?

Beurstalk: Valse noot voor Universal

BNR Beleggerspanel over SPAC’s

Slecht beursdebuut van Robinhood

Is de spac een blijvertje?

BNR Beleggerspanel 10 november

Amerikaanse verkiezingen

De ene ETF is de andere niet

American Water Works (AWK)

Waar zit het houvast?

Doen wat nodig is…

Big data en Artificial Intelligence

Themabijeenkomst ‘Water’

Trump haalt Powell’s verzekering onderuit

Hulp nodig of vragen?

of bel ons +31 (0)294 492 592