Finner beoordeling

Stroeve Lemberger krijgt 5 sterren van Finner.nl

Finner.nl waardeert Stroeve Lemberger met het hoogste aantal sterren: 5! Daar zijn wij trots op. Jaarlijks wordt onze vermogensbeheerdienstverlening door deze onafhankelijke partij beoordeeld. Finner.nl is het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor beleggers in Nederland.

Stroeve Lemberger krijgt 5 sterren van Finner.nl

Finner.nl waardeert Stroeve Lemberger met het hoogste aantal sterren: 5! Daar zijn wij trots op. Jaarlijks wordt onze vermogensbeheerdienstverlening door deze onafhankelijke partij beoordeeld. Finner.nl is het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor beleggers in Nederland.

Zo werkt Finner

Finner.nl beoordeelt vermogensbeheerders op 25 onderdelen en 80 criteria op
het gebied van organisatie, kostenbeleid, beleggingsbeleid en risicobeleid.
Per onderdeel kunnen punten worden behaald.

5 sterren beoordeling Finner.nl

Organisatie

Er vindt een controle plaats op de aanwezigheid van de juiste vergunningen (AFM, DNB), registratie bij het Kifid en DSI en diverse kwaliteitsvereisten. Daarnaast wordt het trackrecord en de omvang van beheerd vermogen beoordeeld.

Kostenbeleid

Op basis van actuele portefeuilles worden de hoogte, de voorwaarden en transparantie van alle kosten getoetst mede o.b.v. de laatste wet- en regelgeving. Ook wordt er gekeken naar het type verdienmodel en goede informatievoorziening.

Beleggingsbeleid

Op basis van beleggingsportefeuilles worden transparantie en betrouwbaarheid van de rendementen, de onafhankelijkheid van het beleid (eigen producten) en de uitgangspunten en borging van het beleid gevalideerd.

Risicobeleid

De risicoprofielen en bijbehorende asset allocaties worden beoordeeld. Ook wordt inzicht gegeven in het gevoerde risicobeleid en de monitoring van risico’s. Tevens wordt een oordeel gegeven over de informatievoorziening over risico’s en het risicobeleid.

Elke partij kan meedoen bij Finner

Elke partij kan gratis deelnemen door gegevens aan te leveren ten behoeve van de vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt, krijgt de partij een beoordeling. Zo belonen zij partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.