3 augustus 2020
Door: Wim Zwanenburg
Wim Zwanenburg kreeg tezamen met twee anderen de vraag voorgelegd van het Financieele Dagblad in de rubriek Beursexperts:
Zijn de markten klaar voor een tweede coronagolf?


De VS vestigen nieuwe records en ook in Europa lopen de besmettingen de laatste weken weerop. Zijn beleggers klaar voor een tweede coronagolf en hernieuwde lockdowns?

Olaf van den Heuvel, cio Aegon Asset Management:

Iedereen verwacht denk ik wel dat er een tweede golf komt, maar niet dat alles weer in complete lock down gaat. Het zou een enorme klap zijn voor de markten. Dat is zeker nog niet ingeprijsd.We zijn er altijd vanuit gegaan dat als corona een schok is, het effect op de beurs redelijk beperkt is. Een combinatie van ingrijpen door de centrale banken en overheden kan de ernstigste effecten dan opvangen, zoals nu ook gebeurt. Als er een ernstige tweede golf komt, is dat niet meer mogelijk en zal veel structurele werkloosheid ontstaan. Ik merk dat mijn Amerikaanse collega’s enorm negatief zijn over hun eigen markt. Zij hebben natuurlijk niet echt een daling van het aantal coronagevallen gehad in de afgelopen maanden. Maar als er een tweede golf komt, zit er in ieder geval nog een sterke nationale regering. Ik zie Nederland nog niet echt staan te springen om nog een keer met een Europees steunpakket in te stemmen.

Thijs Knaap, senior strateeg bij APG Asset Management:

Als je naar de verwachte winsten over 2020 kijkt, zie je dat die nu 30% lager liggen dan aan het begin van dit jaar, maar ook dat er in 2021 een stevig herstel wordt voorzien. De verwachting op de markt is dus dat het bij een shock blijft en er geen grote crisis komt met veel faillissementen. Dat de markt zo’n snel herstel verwacht, is te danken aan het ruime monetaire beleid en de ruime steunprogramma’s van nationale overheden. Maar over de gevolgen van een tweede golf, en vooral over de mogelijkheid tot een nieuwe ronde coronasteun, zullen beleggers erg negatief zijn. Dat ligt vooral aan de overheidssteun. Bij een tweede golf kunnen centrale banken prima doorgaan met stimulus programma’s. Voor overheden ligt dat een stuk moeilijker, want de schuld quotes zijn nu al enorm gestegen. Ook politiek wordt het dan lastig: er zijn verkiezingen in de VS en er was nu al veel verdeeldheid over steunpakketten in de EU.

Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger:

De markten zijn vooruitgelopen op het economisch herstel en vroeger of later komt dat er ook. We weten inmiddels over het tweede kwartaal dat met de lockdowns de economie met 10% tot 12% krimpt. Dat heeft een beperkt effect op de beurzen gehad, want die vertrouwen erop dat er binnen zes maanden een vaccin is en dat overheden en centrale banken in de tussentijd blijven stimuleren. Er staat ook nog zeer veel geld aan de zijlijn. In feite hebben we al een tweede golf gezien, met name in de Verenigde Staten, waar in veel staten te snel versoepeld is. Toch heeft dat per saldo de aandelenmarkten niet wezenlijk beïnvloed. De markten bewogen vanaf midden juni al voornamelijk zijwaarts. De aandelen markt is altijd kwetsbaar voor geruchten, pessimistische verwachtingen en een wijziging in het sentiment. Maar op de langere termijn ontwikkelen aandelen beurzen zich in lijn met de bedrijfs winsten en de groei van dividenden.

Ter aanvulling:

De markten zijn vooruit gelopen op het economisch herstel en vroeger of later komt dat er ook. Maar als we kijken naar verschillende polls dan kunnen we bepaald niet zeggen dat beleggers en analisten overdreven bullish zijn. Er staat ook nog zeer veel geld aan de zijlijn. Met de steun van de centrale banken spoelt er bovendien ook een enorme hoeveelheid liquiditeit over de financiële markten. Met de lage rente is er eigenlijk ook geen goed alternatief voor aandelenbeleggingen.

De Amerikaanse aandelenmarkt laat dagelijks grote procentuele uitslagen zien, waarbij de Dow de afgelopen week de grootste stijging op één dag beleefde sinds 1933.

Een van de belangrijkste taken van een vermogensbeheerder is om zijn cliënt te behoeden voor fouten. Het ‘uit de markt gaan’ is de grootst mogelijke fout; een gebrek aan spreiding een goede tweede. Onderzoek laat voortdurend zien dat als je uit de markt gaat als het spannend wordt je gemiddeld een derde of meer tegenover de markt achterblijft. Dit geldt zowel voor de particuliere als ook voor professionele beleggers. Market-timing is nagenoeg onmogelijk.

VIX-index sinds het jaar 2000

De dagen dat de beurs aanzienlijk stijgt en daalt liggen vaak dicht bij elkaar en zijn niet te voorspellen. Je weet niet of en wanneer de markt corrigeert. En als je liquide gaat moet je weer instappen en je weet niet wanneer en in welke mate. Je moet dus 2 keer goed zitten.

Als je de besmettingen uitdrukt als percentage van de testen, dan is nauwelijks sprake van een toename. Ook het aantal ziekenhuisopnames en IC-gevallen en vooral het aantal sterfgevallen neemt amper toe en is nog altijd relatief laag.

In feite hebben we al een tweede golf gezien, met name in de VS, waar in veel staten te snel versoepeld is. Toch heeft dat per saldo de aandelenmarkten niet wezenlijk beïnvloed. De markten bewogen vanaf medio juni al voornamelijk zijwaarts.

De MOVE-index, de barometer voor onrust op de markt voor Amerikaanse staatsleningen sinds het jaar 2008

De gezondheidszorg is in de meeste landen nu beter voorbereid op een toename van het aantal besmettingen. Een verdere terugval van de economie en partiële lockdowns sluiten we niet uit, maar de ervaringen laten zien dat de pandemie is in te dammen.

Geneesmiddelen en vaccines zijn in ontwikkeling, de R&D is veelbelovend; we zijn er nog niet, maar de onderzoeken verlopen relatief snel.

Ondertussen zijn de gerapporteerde kwartaalcijfers duidelijk beter dan de verwachtingen van analisten en er zijn ook sectoren die profiteren of nauwelijks last hebben van de coronacrisis, zoals de IT-sector die juist een impuls krijgt van de behoefte aan digitalisering.

De MOVE-index, de barometer voor onrust op de markt voor Amerikaanse staatsleningen sinds het jaar 2008
De MOVE-index, de barometer voor onrust op de markt voor Amerikaanse staatsleningen sinds het jaar 2008

De samenstelling van de aandelenbeurs in de VS en Europa is ook zeer verschillend, waarbij de eerste een zware weging grote tech-aandelen heeft, die het in deze periode (zie Q2 cijfers gisteren) met corona meer dan uitstekend blijven doen. We weten inmiddels over het tweede kwartaal dat met de lockdowns de economie met 10% tot 12% krimpt, maar dat heeft beperkt effect op de beurzen gehad, want die vertrouwen er op dat en binnen 6 maanden een vaccin is en dat overheden en centrale banken in de tussentijd blijven stimuleren.

In China zien we toch dat het vrij goed gaat. Er is weleens een toename van het aantal besmettingen in een bepaalde regio, maar een tweede golf wordt toch goed in de kiem gesmoord.

De MOVE-index, de barometer voor onrust op de markt voor Amerikaanse staatsleningen sinds het jaar 2008

De aandelenmarkt is altijd kwetsbaar voor geruchten, pessimistische verwachtingen en een wijziging in het sentiment, maar uiteindelijk, op langere termijn ontwikkelen aandelenbeurzen zich in lijn met de bedrijfswinsten en de groei van dividenden.

De MOVE-index, de barometer voor onrust op de markt voor Amerikaanse staatsleningen sinds het jaar 2008

Omdat beursgenoteerde bedrijven meer aan R&D en andere innovatie doen dan de meeste kleine bedrijven, groeien hun winsten in de praktijk sneller dan de economie als geheel. Beursgenoteerde bedrijven behaalden in het verleden een gemiddelde winstgroei van al gauw een procent of acht per jaar. Er is geen reden om aan te nemen dat dit de komende decennia anders zal zijn dan de afgelopen decennia.

Beleggen in aandelen biedt op langere termijn een veel beter betrouwbaarder rendement dan sparen, want met sparen weet je zeker dat je geld door de inflatie en de vermogensbelasting jaarlijks een paar procent minder waard wordt.

Iedere crisis, hoe ernstig ook, is per definitie tijdelijk en daarna zal de groei van de wereldeconomie en van bedrijfsresultaten zich herstellen.

  • Bron van getoonde grafieken: Bloomberg

Auteur: Wim Zwanenburg